Her kan du læse om forventninger, vilkår og betingelser for din tilknytning til Bagsværd skole og SCG

Forventninger

På Bagsværd skole og SCG er vi interesseret i at have en profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året (midtvejs og sidst på skoleåret) vil der derfor afholdes evalueringsmøder, hvor SCG-trænere og lærere fra Bagsværd skole vil deltage (Elever deltager ikke!). På disse møder vil samtlige elever fra Bagsværd skole, der er tilknyttet SCG blive vendt og følgende betingelser vil have indflydelse på elevens fortsatte tilknytning til SCG.

  • Eleven skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
  • SCG må kun have positiv indvirkning på elevens indsats i skolen.
  • Det sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.
  • Elevens indstilling skal være god!

Ekstra info:

Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves af SCG. Indmeldelsesgebyret opkræves ved tilmelding til SCG og kontingent Primo september 2016 og primo januar 2017 (6 måneders kontingent pr. betaling).

Alle elever der ønsker at blive en del af SCG skal godkendes til optag. Denne godkendelse vil være en subjektiv vurdering af SCG’s ledelse og elevens respektive lærer/teamlærere på Bagsværd skole. Vurderingen foretages ud fra en udtalelse fra din respektive klubtræner, samt gennem en udtalelse/vurdering fra din/dit daglige lærer/lærerteam. Det er en mulighed at SCG’s ledelse retter henvendelse til din klubtræner for info om dit sportslige niveau.