Info og pris

Sports College Gladsaxe er:

Et sportsmiljø med ambitioner, hvor du tager det næste skridt i din udvikling - både sportsligt og menneskeligt. Vi er et idrætsakademi, der tilbyder ekstra individuel fokuseret morgentræning i udvalgte sportsgrene. Udover morgentræningen vil du som SCG-elev, tilegne dig viden og kompetencer inden for sportspsykologi og sportsernæring, og du vil have gratis ugentlig adgang til fysioterapi. Du kan følge din fysiske udvikling ud fra fysiske tests, vi foretager i starten og slutningen af sæsonen.  

Morgentræning:

Morgentræningen på SCG foregår tirsdag og torsdag morgen fra kl. 07.15-08.30.  

Målgruppe:

Talentfulde og viljestærke unge sportsudøvere i alderen 13 til 20 år under uddannelse (7. klasse-3.G), der brænder for at udvikle sig indenfor deres respektive sportsgren.

Pris:

Prisen for at gå på SCG er 650 kr./mdr. i 12 måneder for to morgentræninger om ugen, og 487,50 kr./mdr. i 12 måneder for én morgentræning om ugen. Der opkræves halvårligt forud (medio september og medio januar).

Vi opkræver herudover et indmeldelsesgebyr på 2.900 kr. ved indmeldelse. Indmeldelsesgebyret er en engangsbetaling og dækker alt den tid eleven er tilknyttet SCG, uanset om det er ét år, eller flere år. Indmeldelsesgebyret dækker alle de ekstra ydelser man nyder godt af som SCG-elev (se under ydelser og arrangementer).

Opstart på SCG:

Når du er blevet optaget på Sports College Gladsaxe modtager du et infobrev omhandlende alt fra:

  • Introarrangement
  • SCG-tøjpakke
  • Alle vores ydelser
  • Dato og tidspunkt for første morgentræning
  • Diverse

Vi glæder os til at hilse på dig!

Læs mere om Morgentræning her:

 

Morgentræning

Indmeldelse

Aktiviteter

Samarbejdsskoler

linjer

Faciliteter

Sports College Gladsaxe har kontor på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd. Gladsaxe kommune stiller desuden fodboldbaner (kunst og græs), håndboldhaller og idrætshaller til rådighed til benyttelse af SCG. Derudover samarbejder vi også med idrætsklubber i kommunen og omegn, som også stiller faciliteter til rådighed. Vi benytter altså det elitemiljø, som er i nærområdet med moderne faciliteter, til de sportsgrene som SCG udbyder.

Bolig

Du kan ikke bo på Sports College Gladsaxe. 

Forsikring

På SCG er man som elev IKKE dækket af nogen former for ulykkesforsikring. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at alle får tegnet sig en sådan!

Særlige vilkår morgentræning

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året midtvejs og sidst på skoleåret vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din "situation". Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

  • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
  • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.
  • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
    en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG. For mange skoler gælder desuden at forældre/værge overtager undervisningspligten hvis der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

 

Særlige vilkår:

 

Akademisk Boldklub Gladsaxe

Er du elitespiller på ét af  AB's fodbold ungdoms 1. hold, får du en særlig rabat på grund af en samarbejdsaftale mellem SCG og AB. Kontakt os for mere information.  

 

Bakkegårdsskolen

For elever på Bakkegårdsskolen er der kun mulighed for at deltage i SCG-træningen hver tirsdag. Om torsdagen træner du på Bakkegårdsskolen med de andre idrætselever. Du betaler naturligvis kun kontingent for én træning om ugen. Indmeldelsesgebyret er stadig 2900 kr.