Samarbejdsskoler

Her er et overblik over de skoler vi på SCG har et officielt samarbejde med. Kan du ikke finde din skole på listen? - så frygt ej, for på SCG er vi åben for at samarbejde med alle skoler, også selvom din skole ikke ligger i Gladsaxe kommune. Kontakt os og hør om dine muligheder og så tager vi gerne en snak med din skole mhp. at du kan morgentræne hos os. 

Bagsværd Skole

Bagsværd friskole

Bakkegårdsskolen

Buddinge skole

Den Lille Skole

Enghavegård skole

Gladsaxe skole

Gladsaxe privatskole

Grønnemose skole

Herlev Gymnasium og HF

Kildegårdsskolen

Kildegård privatskole

Mørkhøj skole

Skovbrynet skole

Stengård skole

Vadgård skole

GXU - 10. klassecenteret

 

Vilkår for din optagelse på SCG

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

  • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og til den efterfølgende skoleundervisning.
  • SCG må kun have en positiv indvirkning på din indsats i skolen. 
  • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG

 

Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-træningstiden - tirsdag og torsdag morgen fra kl. 07.15-08.30. Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra indsats for at følge med i dit skole arbejde, hvis du skulle gå glip af evt. undervisningstimer. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer bliver fulgt:

 

  • Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.
  • Dine lærer lærer vil altid være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlende undervisningen og det overordnede pensum for fagene og der vil blive ydet en pædagogisk indsats, som sikrer at ingen SCG-elever falder bagud.