Aktiviteter på SCG

Aktiviteter på SCG - Morgentræning

I forbindelse med året på SCG vil der være forskellige idrætsspecifikke og sociale arrangementer.

Personlig udviklingsplan

3 gange om året på Sports College skal hver enkelt elev  i samarbejde med en træner udfærdige elevens specifikke udviklingsplan, som har fokus på udvikling indenfor den specifikke sport, men også med fokus på skole/uddannelse.  I udviklingsplanen vil den enkelte elev arbejde med sportslige såvel som faglige målsætninger.

Kostregistrering

I starten af SCG-året vil hver enkelt elev få udleveret en kostregistreringsplan. I planen noteres præcist hvad der indtages i løbet af en uge. Efterfølgende vil vi ved et Kost-oplæg på SCG følge op på hjemmearbejdet, og komme med forslag til eventuelle ændringer for optimering af kosten.

Sportspsykologi

Vi har på SCG tilknyttet Troels Thorsteinsson som Sportspsykologisk konsulent. Troels har en PhD i Sports and perfomance Psychology. I løbet af hver sæson på SCG vil Troels komme forbi og holde 6 sportspsykologiske oplæg. Det er håbet at Troels´ ekspertise, kan være med til at løfte eleverne yderligere i hverdagen - både inden for sporten, men også i dagligdagen generelt. Der vil i oplæggene være fokus på simple mentale redskaber, samt forskellige praktiske øvelser, som gerne skulle tydeligere gøre hvor vigtigt et aspekt den mentale del er!

Testning

I løbet af året vil der blive indlagt to testgange, hvor der vil blive testet på kondition, styrke, hoppehøjde og balance.  Som elev kan man herved følge ens fysiske og motoriske udvikling over tid.

Sociale arrangementer

Udover de idrætsspecifikke aktiviteter ønsker vi, at eleverne på Sports College Gladsaxe får mulighed for at opbygge et netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og sportsgrene. Vi tror, at dette giver basis for en bred accept og forståelse for andre, et godt netværk til vidensdeling og venner for livet. På Sports College Gladsaxe afholder vi derfor forskellige sociale arrangementer.

Aktiviteter på SCG - eSport

I forbindelse med året på SCG´s eSportlinje arbejdes der på et ekstra arrangement sidst på sæsonen.

ESport-turnering:

Det er håbet og målet at vi sidst på sæsonen er så godt sammenspillet at Vi kan tilmelde os en større CS:GO-turnering. OBS: Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med turneringen, men vi arbejder mod at det bliver uden brugerbetaling.