Mere end bare morgentræning

Som elev på SCG vil du ikke blot modtage træning af høj kvalitet, men også nyde godt af andre idrætsspecifikke ydelser og arrangementer i løbet af SCG-året.

Personlig udviklingsplan

Flere gange i løbet af året skal hver enkelt elev på Sports College Gladsaxe,  i samarbejde med en træner udfærdige samt drøfte elevens udviklingsplan, som har fokus på specifikke udviklingspunkter indenfor elevens respektive sportsgren. Yderligere drøftes elevens indsats og fokus i skolen/uddannelse.  I udviklingsplanen vil den enkelte elev arbejde med sportslige målsætninger og hvordan disse opnås i løbet af elevens tid på SCG. 

Gratis fysioterapi

Vi har på SCG tilknyttet Joachim Krogstrup Larsen som fysioterapeut. Joachim vil tilbyde gratis fysioterapi hver 2. uge igennem hele SCG-året.

Vi anbefaler på det kraftigste at man som sportsudøver plejer sin krop. Vi har i samarbejde med Anders Lerche (Tidligere fysioterapeut på SCG) udarbejdet retningslinjer og en folder omhandlende skadesforebyggende træning, som vi anbefaler alle atleter at benytte sig af. Denne folder bliver udleveret til eleverne ved opstart på SCG. 

Se folderen her: Skadesforebyggende øvelser SCG

Sportspsykologi

Vi har på SCG tilknyttet Troels Thorsteinsson som Sportspsykologisk konsulent. Troels har en PhD i Sports and perfomance Psychology. I løbet af hver sæson på SCG vil Troels afholde fem sportspsykologiske oplæg. Vi håber at Troels´ ekspertise, kan være med til at løfte eleverne yderligere i hverdagen - både inden for sporten, men også i dagligdagen generelt. Der vil i oplæggene være fokus på simple mentale redskaber, samt forskellige praktiske øvelser, som gerne skulle tydeliggøre hvor vigtigt et aspekt den mentale del er!

Kost og sportsernæring

I løbet af SCG-året arbejder vi med sportsernæring og kostens betydning for en sund livsstil som atlet. 

Kost og væske er vigtige medspillere når det handler om at leve sundt og præstere som atlet. Kost og væske kan have en effekt på den sportslige præstation, restitutionstiden, risiko for skader og vores koncentrationsevne. 

Vi har på SCG udarbejdet nogle simple kostråd som du kan se her: Kost flyer SCG 

Testning

I løbet af året vil der blive indlagt to testdage, hvor vi tester elevernes fysiske elementer.  Som elev kan man herved følge ens fysiske udvikling over tid. Vi tester eleverne med vores eget moderne testudstyr. 

Rabat på individuelle samtaler om kost eller sportspsykologi.

Hvis man gerne vil gå endnu mere i dybden med kosten eller sportspsykologien, får man som elev på SCG rabat på individuelle samtaler med vores eksperter. Henvend jer direkte til Jonas (direktør på SCG), hvis I har interesse. 

Sociale arrangementer

Udover de idrætsspecifikke tilbud og ydelser ønsker vi, at eleverne på Sports College Gladsaxe får mulighed for at opbygge et netværk på tværs af sportsgrene. Vi tror, at dette giver basis for en bred accept og forståelse for andre, et godt netværk til vidensdeling og venner for livet. På Sports College Gladsaxe afholder vi derfor forskellige sociale arrangementer.