Generel info

Sports College Gladsaxe er en nonprofit idrætsforening som tilbyder følgende:

Ekstra morgentræning i specifikke idrætter til unge under uddannelse, der ønsker at dygtiggøre sig  yderliggere. Træningen ligger tirsdage og torsdage fra 8.00-9.30 OG ESport - nærmere bestemt Counter-Strike:GO. Træningen her ligger tirsdag fra 16.30 - 19.30 og torsdage fra 18.30-21.30.

Faciliteter

Sports College Gladsaxe har facilitteter på Gladsaxe stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg. Vi har kontor sammen med AB´s administration i selve stadionbygningen. På Gladsaxe Stadion stiller Gladsaxe kommune fodboldbaner (kunst og græs), håndboldhaller, idrætshaller og eSport-lokale til rådighed. Derudover samarbejder vi også med idrætsklubber i kommunen og omegn, som også stiller faciliteter til rådighed. Vi benytter altså det elitemiljø, som er i nærområdet med moderne faciliteter, til de sportsgrene som SCG udbyder.

 • Fodboldlinjen træner på banerne på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.
 • Håndboldlinjen træner i HAL 1, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.
 • Badmintonlinjen træner i Badmintonhallen, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.
 • Springgymnastiklinjen træner i Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28a, 2860 Søborg.
 • Basistræningslinjen træner i Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28a, 2860 Søborg.
 • Tennislinjen træner i AB-hallen, skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
 • Cricketlinjen træner i AB-hallen, skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
 • Ishockeylinjen træner i Skøjtehallen, Isbanevej 1, 2860 Søborg
 • Danselinjen træner i Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28a, 2860 Søborg.
 • ESport træner i eSportlokalet på GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

BOLIG

Du kan ikke bo på Sports College Gladsaxe, men til gengæld har vi et samarbejde med Bagsværd Kostskole hvor du kan bo på deres kostafdeling. Kontakt SCG for yderligere info.

FORSIKRING

På SCG er man som elev IKKE dækket af nogen former for ulykkesforsikring. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at alle får tegnet sig en sådan!

Særlige vilkår Morgentræning

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året midtvejs og sidst på skoleåret vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din "situation". Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.
 • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
 • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.
 • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.
Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG. For mange skoler gælder desuden at forældre/værge overtager undervisningspligten hvis der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

Særlige vilkår eSport

På SCG´s eSportlinje er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året midtvejs og sidst på skoleåret vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere vil drøfte din "situation". Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.
 • Du skal altid møde til tiden.
 • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.
Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG.

Særlige vilkår - Samarbejdspartnere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK)

For elever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK) er den samlede udgift til skolepenge og Sports College Gladsaxe pr. 1/1/2017   1916 kr. pr. måned i 12 måneder. Betalingen opkræves månedsvist af BK. Indmeldelsesgebyret til SCG på 2900 kr. bliver dog opkrævet separat af SCG. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Bagsværd Skole

For elever på Bagsværd skole betaler Bagsværd skole for halvdelen af dit ophold på SCG. Du betaler altså 1450 kr. i indmeldelsesgebyr og 325 kr i kontingent pr. måned i 12 måneder. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Bakkegårdsskolen

For elever på Bakkegårdsskolen betales der 1/2-pris for kontingent. Dette da du som elev her, kun har mulighed for at deltage i SCG-træningen hver tirsdag. De øvrige torsdage træner du på Bakkegårdsskolen med de andre idrætselever dér fra!. Indmeldelsesgebyret er stadig 2900 kr. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Akademisk Boldklub Gladsaxe

For fodboldspillere der spiller på ét af  Akademisk Boldklub Gladsaxes (AB) ungdoms 1. hold gælder at træningen på SCG er gratis. Dette da AB betaler for din tid på SCG. Du tilmelder dig SCG ved at udfylde nedenstående "AB-indmeldelsesblanket.

AB Indmeldelsesblanket SCG

For elever på de resterende uddannelsesinstitutioner gælder de angivet forhold.