Generel info

Sports College Gladsaxe er:

Ekstra individuel morgentræning i udvalgte sportsgrene. 

Morgentræning:

Morgentræningen på SCG foregår hver tirsdag og torsdag morgen fra kl. 8.00-9.30 hvor du skal have fri fra din skole. SCG samarbejder med rigtig mange skoler, som accepterer at du tager fri i morgentimerne for at dyrke dit talent. Du kan altså dyrke dit talent, samtidig med at du har din daglige skolegang i trygge omgivelser på en skole du kender.

Faciliteter

Sports College Gladsaxe har kontor på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd. Gladsaxe kommune stiller desuden fodboldbaner (kunst og græs), håndboldhaller, idrætshaller og eSport-lokale til rådighed til benyttelse af SCG. Derudover samarbejder vi også med idrætsklubber i kommunen og omegn, som også stiller faciliteter til rådighed. Vi benytter altså det elitemiljø, som er i nærområdet med moderne faciliteter, til de sportsgrene som SCG udbyder.

Bolig

Du kan ikke bo på Sports College Gladsaxe, men til gengæld har vi et samarbejde med Bagsværd Kostskole hvor du kan bo på deres kostafdeling. Kontakt SCG for yderligere info.

Forsikring

På SCG er man som elev IKKE dækket af nogen former for ulykkesforsikring. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at alle får tegnet sig en sådan!

Særlige vilkår Morgentræning

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året midtvejs og sidst på skoleåret vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din "situation". Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

  • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
  • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.
  • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
    en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG. For mange skoler gælder desuden at forældre/værge overtager undervisningspligten hvis der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

 

Særlige vilkår:

Bakkegårdsskolen

For elever på Bakkegårdsskolen betales der 1/2-pris for kontingent. Dette da du som elev her, kun har mulighed for at deltage i SCG-træningen hver tirsdag. De øvrige torsdage træner du på Bakkegårdsskolen med de andre idrætselever dér fra!. Indmeldelsesgebyret er stadig 2900 kr. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Akademisk Boldklub Gladsaxe

For fodboldspillere der spiller på ét af  Akademisk Boldklub Gladsaxes (AB) ungdoms 1. hold gælder at træningen på SCG er gratis. Dette da AB betaler for din tid på SCG. Du tilmelder dig SCG ved at udfylde nedenstående "AB-indmeldelsesblanket.

AB Indmeldelsesblanket SCG

For elever på de resterende uddannelsesinstitutioner gælder de angivet forhold.