Samarbejdsskoler og vilkår for optagelse på SCG

På Sports College Gladsaxe samarbejder vi med en række skoler, der er interesseret i netop din udvikling. Vores samarbejde med skolerne indebærer, at skolerne accepterer, at du morgentræner på SCG, og at du dermed får lovligt fravær. Dette er ud fra en række vilkår som du kan læse mere om nedenfor. 

Hvis din skole ikke er repræsenteret her, så frygt ej, vi vil altid forsøge at tage en snak med din skole, for at undersøge om du kan få lov til at morgentræne på SCG. Tag kontakt til os herom. 

SCG kan ikke hjælpe med at tilmelde dig på en af vores samarbejdsskoler, men vi vil meget gerne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Det er meget vigtigt at du så tidligt som muligt informerer din respektive uddannelsesinstitution omkring din tilmelding til Sports College Gladsaxe.


Vilkår for optagelse på SCG:

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året (midtvejs og sidst på skoleåret) vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din situation. Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

  • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.

  • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.

  • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
    en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG.
Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-træningstiden (Tirsdag og torsdag morgen fra 07.15-08.30). Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra indsats for at følge med i dit skolearbejde. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer du følger.

  • Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.
  • De pågældende lærer vil altid være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlende undervisningen og det overordnede pensum for fagene.

  • Der vil på vores samarbejdsskoler blive ydet en pædagogisk indsats, som sikrer at ingen SCG-elever falder bagud.

  • Ved underskrift som forældre/værge er jeg desuden indforstået med, at undervisningspligten tilfalder mig/os såfremt, at der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.