Samarbejdsskoler

For at blive tilknyttet Sports College Gladsaxe, skal du gå på en af de skoler, som Vi på SCG samarbejder med. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig din ønskede skole, men vi vil meget gerne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Det er meget vigtigt at du så tidligt som muligt informerer din respektive uddannelsesinstitution omkring din tilmelding til Sports College Gladsaxe.

OBS: Er du ikke tilknyttet en af vores samarbejdsskoler så fortvivl ikke, men kontakt os. Så forsøger vi at finde en løsning med din nuværende skole.


Vilkår for din tilknytning til SCG:

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året (midtvejs og sidst på skoleåret) vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din situation. Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

  • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.

  • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.

  • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
    en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG.
Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-træningstiden (Tirsdag og torsdag morgen fra 8-9.30). Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra indsats for at følge med i dit skolearbejde. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer du følger.

  • Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.
  • De pågældende lærer vil altid være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlende undervisningen og det overordnede pensum for fagene.

  • Der vil på vores samarbejdsskoler blive ydet en pædagogisk indsats, som sikrer at ingen SCG-elever falder bagud.

  • Ved underskrift som forældre/værge er jeg desuden indforstået med, at undervisningspligten tilfalder mig/os såfremt, at der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

Er din ønskede uddannelsesinstitution ikke blandt SCG's samarbejdsskoler – kontakt da Sports College Gladsaxe og så forsøger vi at finde en løsning.

Særlige vilkår 

Bakkegårdsskolen:

På Bakkegårdsskolen skal du være tilknyttet idrætsklassen og du træner kun på SCG én gang om ugen. Den anden gang træner du med din idrætsklasse på Bakkegårdsskolen