Indmeldelse og pris "Morgentræning"

For at blive optaget på Sports College Gladsaxe skal du:

 • Være aktivt medlem i en idrætsforening.
 • Være dedikeret, ambitiøs og brænde for din sportsgren, så du er villig til at investere den tid og energi det kræver, for at tage det næste skridt i din sportslige udvikling. 
 • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG samt din træner i din klub.

Vi har åbent for tilmelding helt frem til skolestart i august. Vi ser dog gerne din tilmelding hurtigst muligt. Når du ikke at tilmelde dig inden skolestart, så fortvivl ej - kontakt os, og vi forsøger at finde en løsning. 

OBS: Er du elev på Bakkegårdsskolen eller er du 1. holdsspiller på et ungdomshold i Akademisk Boldklub Gladsaxe, så se under særlige vilkår.

Indmeldelse på SCG

Hvis du ønsker at blive en del af SCG  i kommende sæson bedes du udfylde og sende nedenstående indmeldelsesblanket, til  info@sportgladsaxe.dk (et billede er fint!) eller til Sports College Gladsaxe, Skovdiget 1 , 2880 Søborg. 

Sørg for at udfylde alt og læs de angivet forhold nøje igennem inden underskrift.

Når vi har modtaget din indmeldelsesblanket hører du fra os.

Pris Morgentræning

Prisen for at blive optaget på SCG er pr. 1/1-2016 650 kr. om måneden i 12 måneder. Der opkræves halvårligt forud (medio august og medio januar) Vi opkræver herudover et indmeldelsesgebyr på 2.900 kr. ved indmeldelse. Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og dækker udgifter til introtur, diverse oplæg inden for sportspsykologi og sportsernæring, tøjpakke m.v. i alle de år du er tilknyttet SCG. 

Registreringsark - Morgentræning

Er du elev på SCG´s morgentræning og ønsker at fortsætte i næste sæson og dermed også modtage et nyt spillersæt ved sæsonstart - så skal du udfylde nedenstående registreringsark og fremsende til info@sportgladsaxe.dk senest d. 1.6. På denne måde er du sikret en plads på SCG - Og dit tøj vil ligge klar til opstart i august .

Opstart på SCG

Når du forhåbentligt er blevet optaget på Sports College Gladsaxe modtager du et infobrev omhandlende alt fra:

 • Introtur
 • Udviklingssamtaler
 • Testdage
 • Alle vores tilknyttede ydelser
 • Og meget mere.

Vi glæder os til at hilse på dig!

Vilkår for dit optag på SCG

På SCG og på vores samarbejdsskoler stræber vi efter at have en overordnet profil, der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes derfor løbende. Dette indebærer at SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din situation og indsats. Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

 • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
 • SCG må kun have en positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.
 • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
  en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de løbende evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG.   Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-træningstiden (tirsdag og torsdag morgen fra 8-9.30). Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra indsats, for at følge med i dit skolearbejde. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer du følger.

 • Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.
 • De pågældende lærer vil altid være behjælpelige med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlende undervisningen og det overordnede pensum for fagene.
 • Der vil på vores samarbejdsskoler blive ydet en pædagogisk indsats, som sikrer at ingen SCG-elever falder bagud
 • Ved underskrift som forældre/værge er jeg desuden indforstået med, at undervisningspligten tilfalder mig/os såfremt, at der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

Særlige vilkår:

Bakkegårdsskolen

Som elev på Bakkegårdsskolen har du kun mulighed for at deltage i SCG-træningen hver tirsdag. De øvrige torsdage træner du på Bakkegårdsskolen med de andre idrætselever. Derfor betales der kun 1/2-pris for kontingent. Indmeldelsesgebyret er stadig 2900 kr. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Akademisk Boldklub Gladsaxe

For fodboldspillere der spiller på ét af  Akademisk Boldklub Gladsaxes (AB) ungdoms 1. hold gælder at træningen på SCG er gratis. Dette da AB betaler for din tid på SCG. Du tilmelder dig SCG ved at udfylde nedenstående "AB-indmeldelsesblanket.

AB Indmeldelsesblanket SCG 2022-2023

For elever på de resterende uddannelsesinstitutioner gælder de angivet forhold.

Udmeldelse - Gælder alle linjer

Pr. 1/1- 2014 hæftes der for et helt år på SCG (se vedtægter). Som ny elev på SCG har du en prøveperiode på en måned (31 dage fra opstartsdato) til at finde ud af om SCG er noget fra dig. Melder du dig ud i prøveperioden betales kun for den første måned (Indmeldelsesgebyret refunderes ikke).