Tilmelding og registrering

Indmeldelse og pris "Morgentræning"

Indmeldelse og pris "eSport"

For at blive optaget på Sports College Gladsaxe -"Morgentræning", skal du være ambitiøs og aktivt trænende.

Vi skal have din indmeldelse / registrering inden d. 1. juni det pågældende år du ønsker at starte

(Fortvivl ikke hvis du er lidt sent ude, men kontakt os i stedet, så finder vi en løsning :-))

OBS: Er du elev på Bakkegårdsskolen eller er du 1. holdsspiller på et ungdomshold i Akademisk Boldklub Gladsaxe, så se under særlige vilkår

For at blive optaget på Sports College Gladsaxe´s eSportlinje skal du, hvis du søger om optag som minimum have niveauet "Gold Nova 2".

Inden din endelige tilknytning til SCG´s eSportlinje skal du igennem en "optagelsesdag", som kommer til at omhandle følgende områder:

 • Hvor vil du gerne hen med CS:GO?
 • Competitive baner (Vi kommer til at høre hvad du kan og hvad du kender på mappet)
 • Hvilken position spiller du (Taktisk leder, Sniper, Support, Riffel eller en anden rolle)
 • Hvor mange timer du har spillet (hvad har du spillet i de timer)
 • Hvordan du har det i presset situationer, hvordan du reagerer?

Vi skal have din indmeldelse inden d. 1. juni det pågældende år du ønsker at starte. (Fortvivl ikke hvis du er lidt sent ude, men kontakt os i stedet, så finder vi en løsning ). Når Vi har modtaget din indmeldelsesblanket hører du fra os :-)

Indmeldelse Morgentræning

Hvis du ønsker at blive en del af SCG  i kommende sæson bedes du udfylde og sende nedenstående indmeldelsesblanket, til  info@sportgladsaxe.dk (et billede er fint!) eller Sports College Gladsaxe, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

Sørg for at udfylde alt og læs de angivet forhold nøje igennem inden underskrift.

Når vi har modtaget din indmeldelsesblanket hører du fra os. 

Indmeldelse eSport

Hvis du ønsker at blive en del af SCG´s eSport-linje  bedes du udfylde og sende nedenstående indmeldelsesblanket, til  info@sportgladsaxe.dk (et billede er fint!) eller Sports College Gladsaxe, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

Sørg for at udfylde alt og læs de angivet forhold nøje igennem inden underskrift.

Når vi har modtaget din indmeldelsesblanket hører du fra os.

 

Pris Morgentræning

Prisen for at deltage i undervisningen på SCG er pr. 1/1-2016 650 kr. om måneden i 12 måneder. Der opkræves halvårligt forud (1. august og 1. februar) Vi opkræver herudover et indmeldelsesgebyr på 2.900 kr. ved indmeldelse. Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og dækker udgifter til introtur, oplæg, tøjpakke m.v. i alle de år du er tilknyttet SCG. Alt afhængig af hvilken uddannelsesinstitution du bliver optaget på, kan pris og indmeldelsesgebyr variere. Se "Særlige vilkår" herunder og/eller vilkår for netop din uddannelsesinstitution.

Pris eSport

Prisen for at deltage i undervisningen på SCG er fra sæsonen 2019-2020 kr. 6700/år. Der opkræves for et helt år forud (1.oktober) Vi opkræver herudover et engangs-indmeldelsesgebyr på 1250 kr. . Indmeldelsesgebyret dækker udgifter til SCG-tøj, frugt, materialer, undervisning, m.v. i alle de år du er tilknyttet SCG. Der kan forekomme ekstra betaling ved tilmelding til eventuelle store eSport-turneringer.

Registreringsark - Morgentræning

Er du elev på SCG´s morgentræning og ønsker at fortsætte i sæsonen 2020-2021 og dermed også modtage et nyt spillersæt ved sæsonstart - så skal du udfylde nedenstående registreringsark og fremsende til info@sportgladsaxe.dk senest d. 1.5.2020. På denne måde er du sikret en plads på SCG - Og dit tøj vil ligge klar til opstart i august 2019.

Registreringsark eSport

Er du elev på SCG´s eSportlinje og ønsker at fortsætte i sæsonen 2020-2021 og dermed også modtage et ny spillertrøje og hættebluse ved sæsonstart - så skal du udfylde nedenstående registreringsark og fremsende til info@sportgladsaxe.dk senest d. 1.6.2020. Når Vi har modtaget alle tilmeldinger vil Vi indkalde til optagelsesprøver.

Opstart på SCG´s Morgentræning

Når du forhåbentligt er blevet optaget på Sports College Gladsaxes Morgentræning modtager du infobrev omhandlende alt fra:

 • Introtur
 • Udviklingssamtaler
 • Testdage
 • Og meget mere.

Vi glæder os til at hilse på dig :-)

Opstart på SCG´s eSportlinje

Når du forhåbentligt er blevet optaget på Sports College Gladsaxes eSportlinje modtager du infobrev omhandlende årets forløb. Vi glæder os til at hilse på dig :-)

Særlige vilkår - KUN Morgentræning

På SCG og på vores samarbejdsskoler er vi interesseret i at have en overordnet profil der er så ambitiøs som overhovedet muligt og din tilknytning til SCG vurderes løbende. To gange om året (midtvejs og sidst på skoleåret) vil der derfor afholdes evaluering, hvor SCG-trænere og lærere fra din pågældende skole vil drøfte din situation. Følgende betingelser vil have indflydelse på din fortsatte tilknytning til SCG.

 • Du skal altid møde til tiden – Både til SCG-træning og skoleundervisning.
 • SCG må kun have positiv indvirkning på din indsats i skolen og din indstilling skal være god.
 • Dit sportslige niveau skal leve op til de krav der sættes af SCG. Denne vurdering er
  en subjektiv vurdering af din specifikke træner på SCG.

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan din pågældende skole og SCG til de halvårlige evalueringer – helt subjektivt - opsige din tilknytning til SCG.   Du skal desuden være opmærksom på, at der på mange af vores samarbejdsskoler ikke vil være undervisningsfri i SCG-træningstiden (Tirsdag og torsdag morgen fra 8-9.30). Dette betyder at du som SCG-elev er forpligtet til at yde en ekstra indsats for at følge med i dit skole arbejde. Vi har derfor i samarbejde med vores samarbejdsskoler opsat nedenstående forventninger – både til dig og til vores samarbejdsskoler, som vi forventer du følger.

 • Når eleven fritages fra undervisningen skal det sikres, at eleven ikke forsømmer sin læring i de fag, som eleven misser. I de/det pågældende fag, som eleven ikke kan deltage i, er det derfor elevens og hjemmets ansvar at følge op på den overordnet plan for faget.
 • De pågældende lærer vil altid være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål omhandlende undervisningen og det overordnede pensum for fagene
 • Der vil på vores samarbejdsskoler blive ydet en pædagoisk indsats, som sikrer at ingen SCG-elever falder bagud
 • Ved underskrift som forældre/værge er jeg desuden indforstået med, at undervisningspligten tilfalder mig/os såfremt, at der ligger skoletimer for den relevante elevs klasse i SCG-træningstiden.

Særlige vilkår:

Bakkegårdsskolen

For elever på Bakkegårdsskolen betales der 1/2-pris for kontingent. Dette da du som elev her, kun har mulighed for at deltage i SCG-træningen hver tirsdag. De øvrige torsdage træner du på Bakkegårdsskolen med de andre idrætselever dér fra!. Indmeldelsesgebyret er stadig 2900 kr. (Udfyld en "normal" indmeldelsesblanket)

Akademisk Boldklub Gladsaxe

For fodboldspillere der spiller på ét af  Akademisk Boldklub Gladsaxes (AB) ungdoms 1. hold gælder at træningen på SCG er gratis. Dette da AB betaler for din tid på SCG. Du tilmelder dig SCG ved at udfylde nedenstående "AB-indmeldelsesblanket.

AB Indmeldelsesblanket SCG

For elever på de resterende uddannelsesinstitutioner gælder de angivet forhold.

Udmeldelse - Gælder alle linjer

Pr. 1/1- 2014 hæftes der for et helt år på SCG (se vedtægter). Som ny elev på SCG har du en prøveperiode på en måned (31 dage fra opstartsdato) til at finde ud af om SCG er noget fra dig. Melder du dig ud i prøveperioden betales kun for den første måned (Indmeldelsesgebyret refunderes ikke).